Pravidla ligy

ČTA LIGA se hraje podle pravidel tenisu  s výjimkami zmíněnými zde. Hráči si utkání rozhodují sami bez rozhodčího.
První sezóna říjen – prosinec 2021 za 60 Kč

Abys mohl ČTA LIGU začít hrát, musíš se zaregistrovat (více pravidlo 17:PŘIHLAŠOVÁNÍ)

 1. JAK SE HRAJE
  Každý měsíc se odehraje jedno kolo soutěže. Sezóna obsahuje 3 kola, tedy za rok odehrajeme 4 sezóny = 12 kol. Hráči (účastníci a účastnice ČTA ligy) jsou obvykle rozdělení do 5-členných skupin (občasně 6-členných), kde hrají systémem každý s každým. Hráči si sami domlouvají termín a místo vzájemného zápasu. Po odehrání kola proběhnou postupy a sestupy a od nového měsíce se hraje další kolo. Hráči získavají body nejen do pořadí ve skupině, ale též do celkového žebříčku ČTA ligy.
 2. FORMÁT HRY
  Základní formát je hra na jeden standardní set, pokud se soupeři dohodnou, mohou ale hrát na 2 vítézné. V tom případě se výsledek zapisuje takto:
  V případě, že jeden hráč vyhraje 2:0 na sety, zapisuje se průměrný výsledek, s tím, že u poraženého se zaokrouhluje nahoru (tj. 6:1, 6:4 = 6:2,5 tj. zapisuji 6:3; 7:6, 6:2 = 6,5:4 tj. zapisuji 6:4)
  V případě, že zápas dospěje do stavu 1:1 na sety – doporučujeme hrát supertiebreak, ale po vzájemné dohodě hráčů je možné hrát i standardní třetí set. V každém případě vítězství 2:1 na sety zapisujeme do systému vždy jako 7:6.
 3. MÍČE
  Oba hráči mají povinnost přijít na zápas s míči způsobilými ke hře, nejlépe novými. Pře utkáním se oba soupeři dohodnou, kterými míči budou hrát.
 4. POŘADÍ VE SKUPINĚ
  O pořadí ve skupině rozhoduje:
  1.Počet výher
  2.Počet bodů
  3.Vzájemný zápas
  4.Pořadí v žebříčku ČTA ligy
  5.Los – vzhledem k předchozím pravidlům nenastane téměř nikdy 🙂
 5. BODOVÁNÍ
  Za každý zápas se udělují body. Systém je následující:
  0:6 – 0 bodů
  1:6 – 1 bod
  2:6 – 2 body
  3:6 – 3 body
  4:6 – 4 body
  5:7 – 5 bodů
  6:7 – 6 bodů
  7:6 – 12 bodů
  7:5 – 13 bodů
  6:4 – 14 bodů
  6:3 – 15 bodů
  6:2 – 16 bodů
  6:1 – 17 bodů
  6:0 – 18 bodů
  6:S – 15 bodů
  S:6 – mínus 1 bod
  S:S – mínus 1 bod
  X:X – mínus 5 bodů

Vysvětlivky:
6:S – je skreč, kdy jeden z hráčů navrhne termín/y – chce hrát, ale druhý z jakéhokoliv důvodu nemůže. Pak „vítěz má 15 bodů (jako 6:3), skrečující -1 (mínus je z důvodu, aby hráč, který se dostavil a prohrál 6-0 byl odměněn za své dostavení se )
S:S – je oboustranný skreč, kdy hráči nenajdou možnost k sehrání zápasu, domluví se a skreč zapíší do tabulky. Oba zapisují -1.

X:X – je neodehraný zápas, který hráči vůbec nezapsali do systému = neprojevili žádnou aktivitu – na konci kola jim systém oběma zapíše -5.
Tato varianta by neměla nastat téměř nikdy!!

 1. ZAPISOVÁNÍ VÝSLEDKU
  Výsledek zápasu zapisuje vítěz utkání. Pokud zapíšeš výsedek nesprávně, kontaktuj správce a on ho opraví.
 2. NEDOSTAVENÍ SE K ZÁPASU
  Pokud se hráč nedostaví k domluvenému zápasu a hráči se nedohodnou na novém termínu, nedostavivšímu se hráči je zapsán skreč a je povinen dostavivšímu se hráči zaplatit náklady spojené s pronájmem kurtu.
 3. POZDNÍ PŘÍCHOD
  Pokud hráč přijde na zápas pozdě o 10 a více minut, má včas příchozí hráč právo po něm požadovat zaplacení plné ceny kurtu.
 4. NEDOHRANÝ ZÁPAS
  V případě, že se zápas nestihne dohrát z důvodu konce pronájmu postupujeme následovně:
  a) pokud jeden z hráčů přišel pozdě, prohrává kontumačně všechny zbylé hry
  b) pokud oba hráči přišli včas a poměr dohraných her není vyrovnaný, zapisujeme výsledek, který zachovává rozdíl ve skóre, pokud tedy je o jednu hru zapisujeme 7:6, pokud o 2 – 6:4 atd.
  c) pokud poměr dohraných her je vyrovnaný, získává rozhodující hru hráč, který v ní vede a zapisujeme 7:6.
  d) pokud není rozhodující hra zahájena a nebo je v ní poměr míčů vyrovnaný rozhoduje LOS
  e) pokud se zápas nedohraje z důvodu nezpůsobilosti jednoho z hráčů (zranění, destrukce vybavení apod…) získává všechny zbylé hry způsobilý hráč.
 5. ŽEBŘÍČEK
  Žebříček se sestavuje na základě získaných bodů za jednotlivé zápasy. Plus hráči získavají navíc bonifikační body za úroveň ligy, ve které hrají (bonifikační body jsou vždy u tabulky ligy napsané, v pořadí skupiny se nezobrazují, přičtou se po kole každému hráči do žebříčku). Bonifikace se tvoří tak, že nejnižší liga má bonifikaci 0 a každá vyšší vždy o 15 více. (takže v případě 4.úrovní ligy: 1.liga: 45, 2.liga: 30, 3.liga: 15, 4.liga: 0)
  Žebříček je obhajovací (tedy systém jako oficiální ATP tour). To znamená, že hráč má v žebříčku vždy body uhrané za posledních 12 kalendářních měsíců (tj. například: když se přičtou body za listopad roku 2022, zároveň se odečítají body za listopad 2021)
 6. K ČEMU ŽEBŘÍČEK SLOUŽÍ…?
  Pro porovnání jak si na tom stojíme s ostatními, také může být pomocné kritérium po skončení kola při postupu/setrvání v dané lize/sestupu.
  A především každoročně ke konci března se na základě Výročního žebříčku hráči nominují na jednotlivé TURNAJE MISTRŮ, které proběhnou jako zahájení venkovní sezóny, vždy cca v polovině dubna.
 7. TURNAJE MISTRŮ
  Na základě pořadí v žebříčku ČTA ligy postupují hráči do záverečného TURNAJE MISTRŮ. Prvních 25 hráčů žebříčku postupuje do TM „A“, dalších 25 do TM B“, dalších 25 do TM „C“ a tak dále, zkrátka každý hráč má možnost startovat na závěrečném vrcholu sezóny a to právě na své úrovni. Jednou z motivací tak je dostat na konci každého dalšího roku do vyšší kategorie závěrečného TURNAJE MISTRŮ. V každé kategorii TM mají právo hrát jen nominovaní hráči a turnaj se odehraje v počtu hráčů, kteří se přihlásí, nedoplňuje se dalšími z nižších příček.
 8. SYSTÉM SKUPIN
  V 1. Lize je jedna skupina hráčů, ve 2.-6. lize 2 skupiny, v 7. a nižších po 4 skupinách. Vždy sestupují 2 poslední hráči ve skupině. Postupují naopak 2 nejlepší hráči ve skupině (s vyjímkou 2. a 7. Ligy, kde postupují jen vítězové skupin). Ve skupině je standardně 5 hráčů. Může se stát na základě udělení DIVOKÉ KARTY (pravidlo č.19), že se skupina rozšíří na 6 hráčů. Vždy na konci každé sezóny se skupiny optimalizují na standardní počet 5 hráčů. V nejnižší lize může nastat situace, že ve skupině budou 4 hráči, jen zcela vyjímečně 3 (takovou situaci bychom z důvodu menší atraktivity daného kola ligy pro tyto 3 hráče finančně kompenzovali danému hráči vrácením 50% poměrné částky za měsíční platbu formou navrácení do Kreditu).
 9. KOLO
  Každý ligový ročník má 12 kol (12 měsíců). V každém kole hráč odehraje skupinu, do které byl zařazen, systémem každý s každým. Na základě výsledků se určí postupující a sestupující a další měsíc hráč pokračuje v nové skupině na základě svých výsledků.
 10. SEZÓNA
  Každý ročník obsahuje 4 sezóny (každá o 3 kolech):
  jarní (duben-červen)
  letní (červenec-září)
  podzimní (říjen-prosinec)
  zimní (leden-březen)
  Rozdělení na sezóny je tu proto, aby se vždy na jejím začátku srovnal počet hráčů ve všech skupinách na 5. Systém je postavený tak, abyste vždy zůstali na úrovni, kterou jste si uhráli, včetně postupů a sestupů. Může se tedy stát, že i po postupu budete v číselně nížší lize, ale v rámci uhraného pořadí, které platilo po ukončení posledního kola, nikdy na úkor Vašeho postupu nepůjde před Vás nováček soutěže nebo hráč, který se do ligy vrací.
 11. UKONČENÍ A ZAHÁJENÍ KOLA
  Kolo vždy končí posledním dnem kalendářního měsíce. Do půlnoci tohoto dne musí být zapsané všechny výsledky, pokud nebudou, systém zapisuje X:X (nezapsaný výsledek s penalizací -5). Na základě těchto výsledků proběhnou postupy a sestupy. Přibydou nově přihlášení hráči (případně budou vyjmuti hráči odhlášení) a nejpozději 4. den dalšího měsíce bude rozepsáno kolo nové.
 12. PŘIHLAŠOVÁNÍ
  Přihlásit se je možné po registraci na www.czechtennisacademy.cz, po přihlášení a vyplnění profilu čekáte na schválení Správcem ligy, který Vás bude neprodleně kontkatovat, aby zjistil Vaši výkonnost a pomohl Vás zařadit na správnou úroveň v lize, pokud je Vaše přání jiné, než začít od té nejnižší. Poté Vám přijde potvrzení o schválení profilu a zařazení do ligy. Rozlosován do ligy bude nový hráč od začátku následujícího měsíce.
 13. PLATBY
  Startovné za sezónu, tj. 3 kola soutěže, činí 380 Kč. (Tuto cenu lze uplatnit pouze za kompletní sezónu, tedy ZIMA (leden-březen), JARO (duben-červen), LÉTO (červenec-září), PODZIM (říjen-prosinec). V případě platby za jednotlivé kolo je cena 160 Kč. Platby provádějte převodem na účet: 2101928659/2010, do poznámky napište jméno + měsíc/kolo.
  Pokud hráč nemá uhrazené další kolo do posledního dne předchozího měsíce, nemůže být zařazen do losování nového ligového kola. Samozřejmě je možné si předplatit i více sezón dopředu, peníze budete mít v kreditu. Pokud se hráč řádně ze soutěže odhlásí (viz pravidlo 20 odlhlášování), kredit mu zůstane v profilu a bude jej moci využít na účast v buducích kolech po svém Návratu do soutěže.
 14. DIVOKÁ KARTA
  Pokud má Hráč určitou úroveň (kterou je možné doložit výsledky s hráči, které Správce ligy zná a je schopen je danou výkonnost porovnat z jiných soutěží či turnajů /např. ČTA TOUR/ a chce být po přihlášení zařazen do vyšší ligy než nejnižší, je to možné na základě Divoké karty. To znamená, že bude přiřazen jako 6. do vhodné ligy (pokud nejsou již všechny ligy 6-členné). Pořadatel má právo hráče po prvním měsíci přeřadit do ligy nižší, pokud jeho výsledky a výkonnost prokazatelně nebude odpovídat dané lize. Zároveň hráč má právo požádat o divokou kartu kdykoliv a to směrem vzhůru i dolů (správce pak žádost posoudí a pokusí se vyhovět). Divokou kartu nelze udělit v 1.kole jakékoliv sezóny. Zde má hráč možnost buď jeden měsíc počkat anebo začít první měsíc v nejnižší lize a pak požádat o Divokou kartu další měsíc. Další možností je tento měsíc hrát takzvanou Ligu „N“.
 15. LIGA „N“
  Je liga složená z nováčků nebo vracejících se hráčů, která bude bez bonifikce stejně jako nejnižší ligy, ale pravděpodobně v ní budou zkušenější hráči než v nejnižší lize. Je alternativou pro zkušenější nováčky anebo vracející se hráče, aby nemuseli (a to pouze v prvním kole sezóny) hrát nejnižší ligu. Po prvním kole dané sezóny bude hráči udělena Divoká karta, a to i s přhlédnutím k výsledkům v lize N.
 16. ODHLAŠOVÁNÍ
  Pokud se Hráč chce z ligy odhlásit nebo svou účast z jakýchkoliv důvodů například na měsíc přerušit, učiní tak písemně na liga@czechtennisacademy.cz – administrátor ho pro další kolo nezařadí.
 17. NÁVRAT
  Pokud se hráč vrací do ligy a nechce začínat na nejnižší úrovni, pokusíme se ho zařadit do ligy, která odpovídá jeho úrovni, to neznamená, že bude ve stejné lize dle jejího číselného označení, ale mezi hráči opdovídající jeho úrovni. (viz pravidlo 19 DIVOKÁ KARTA).
 18. KONTAKTOVÁNÍ
  Hráči mají povinnost kontaktovat ostatní členy své skupiny nejpozději do 10. dne měsíce a to buď mailem nebo SMS s návrhy termínů odehrání zápasů. Pokud tak neučiní, mají soupeři právo hráči, který ostatní nekontaktoval či nereagoval na výzvy ostatních, zapsat skreč. Věříme, že všichni budou mít snahu a budou se chtít dohodnout na hře, protože základním účelem ligy je, si zahrát. V případě sporu o skreč, požádáme hráče o kopii SMS nebo mailu, kterým kontaktoval kolegu ve sporném případě.

 19. ODMĚNY
  Po odehrání kompletního ročníku odměníme nejúspěšnější hráče i hráčky podle žebříčku + hráče a hráčku s nejvyšším počtem odehraných zápasů.
 20. PRÁVO VETA
  V případě jakéholi sporu, který nejsou hráči schopni vyřešit mezi sebou rozhoduje správce ligy a má v tomto případě právo veta.
 21. POMOZTE:)
  Samozřejmě, že se mohou najít drobnosti, které nás nenapadly a pokud tedy narazíte na cokoliv, co není v těchto pravidlech ošetřeno, pište nám a my se pokusíme do prvidel přidat, aby bylo sporných situací co nejméně.
 22. KONTAKT:
  Pro případné informace pište na liga@czechtennisacademy.cz

  … ŽIJ TENIS!!!